Internationale Handel in Goederen

Algemeen

Waar vind ik de codelijsten?
Deze vindt u op de pagina: codelijsten.
Ik kan voor de opgave Intrastat zelf een bestand genereren. Hoe kan ik dit naar het CBS versturen?

Als u vanuit uw eigen software een bestand wilt genereren en dit wilt opsturen, moet het bestand aan de Standaard Record Layout voldoen. Dit bestand kunt u dan uploaden naar een beveiligde server. Het uploaden van bestanden vereist eenmalig een enquêtecode, correspondentienummer en een controlenummer.

Wilt u van de upload mogelijkheid gebruik maken, stuurt u dan een e-mail naar bedrijveninfo@cbs.nl, met als onderwerp Ih-u. In deze e-mail vermeldt u verder:

- het BTW-nummer van de aangever;
- de firmanaam van de aangever;
- het adres van de aangever;
- de naam, het e-mail adres en het telefoonnummer van de contactpersoon.

U ontvangt dan een e-mail met een enquêtecode, correspondentienummer, controlenummer en de internetlink van de uploadportal seperator.

...

Lees meer over over Ik kan voor de opgave Intrastat zelf een bestand genereren. Hoe kan ik dit naar het CBS versturen?
Hoe geef ik wijzigingen door die van invloed zijn op mijn Intrastatverplichting?

Gebruik onderstaande formulieren om een wijziging door te geven die van invloed kan zijn op uw opgave. Het CBS streeft er naar uw wijziging binnen 5 werkdagen af te handelen. U ontvangt van het resultaat bericht.

- Verklaring ABC goederenhandel
- Verklaring bedrijfsbeëindiging
- Verklaring diensten
- Verklaring fiscale eenheid
- Verklaring geen intrahandel meer
- Verklaring naamwijziging
- Verklaring overname/fusie
- Wijziging BTW-waarde

- Uw vraag over Internationale handel in goederen online stellen

 


Wat is gewijzigd in 2020 en 2019?

2020

Als u in 2019 heeft aangeleverd via record lay-out dan moet u voor 2020 de goederencodelijsten actualiseren. Dit kunt u doen met behulp van de Omzettingstabel 2019-2020 (XLS - 44 kB.

De aangiftedrempel voor handel met lidstaten van de EU is per 1 januari 2020 voor de invoer (ICV) uit lidstaten van de EU vastgesteld op € 800.000 en voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU op € 1.000.000.
De opgaveplicht voor Intrastat is voor 2020 als volgt geregeld:
•Bedrijven die in 2020 een opgaveplicht hebben, worden hierover door het CBS via brief geïnformeerd.

•Bedrijven die in 2019 voor de invoer (ICV) uit lidstaten van de EU een bedrag van € 800.000 per jaar overschrijden krijgen voor het jaar 2020 de verplichting een statistiekopgave aan het CBS te verstrekken. Bedrijven die in 2019 voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU een bedrag van € 1.000.000 per jaar overschrijden krijgen voor het jaar 2020 de verplichting een statistiekopgave aan het CBS te verstrekken.

•De drempel geldt voor de invoer en de uitvoer afzonderlijk: bijv. een bedrijf met een invoer (ICV) op jaarbasis van € 900.000 en een jaarlijkse uitvoer (ICL) van € 800.000 hoeft aan het CBS uitsluitend gegevens over de invoer te verstrekken.

•Jaaraangiften mogen alleen door die bedrijven aangeleverd worden die voor de Intra Communitaire Verwervingen tussen de € 800.000 en € 5.000.000 verhandeld hebben en die voor de Intra Communautaire Leveringen tussen de € 1.000.000 en € 5.000.000 verhandeld hebben . Bedrijven die een jaaraangifte mogen doen worden hierover via brief geïnformeerd.

...

Lees meer over over Wat is gewijzigd in 2020 en 2019?
Wanneer ben ik opgaveplichtig voor Intrastat?

De aangiftedrempel voor handel met lidstaten van de EU is per 1 januari 2020 voor de invoer (ICV) uit lidstaten van de EU vastgesteld op € 800.000 en voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU op € 1.000.000.
De opgaveplicht voor Intrastat is voor 2020 als volgt geregeld: 

•Bedrijven die in 2020 een opgaveplicht hebben, worden hierover door het CBS via brief geïnformeerd.

•Bedrijven die in 2019 voor de invoer (ICV) uit lidstaten van de EU een bedrag van € 800.000 per jaar overschrijden krijgen voor het jaar 2020 de verplichting een statistiekopgave aan het CBS te verstrekken. Bedrijven die in 2019 voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU een bedrag van € 1.000.000 per jaar overschrijden krijgen voor het jaar 2020 de verplichting een statistiekopgave aan het CBS te verstrekken.

•De drempel geldt voor de invoer en de uitvoer afzonderlijk: bijv. een bedrijf met een invoer (ICV) op jaarbasis van € 900.000 en een jaarlijkse uitvoer (ICL) van € 800.000 hoeft aan het CBS uitsluitend gegevens over de invoer te verstrekken.

•Jaaraangiften mogen alleen door die bedrijven aangeleverd worden die voor de Intra Communitaire Verwervingen tussen de € 800.000 en € 5.000.000 verhandeld hebben en die voor de Intra Communautaire Leveringen tussen de € 1.000.000 en € 5.000.000 verhandeld hebben . Bedrijven die een jaaraangifte mogen doen worden hierover via brief geïnformeerd.  

Kan ik in IDEP nog gegevens invoeren van het afgelopen jaar?
Ja dat kan, u kunt een periode in 2019 selecteren.
Ik heb een brief ontvangen met een herinnering dat ik de intrastatopgave van een bepaalde periode niet heb ingestuurd. Maar dat heb ik wel gedaan.

Als u de betreffende periode heeft ingestuurd dan heeft u daarvan een ontvangstbevestiging ontvangen via email. Stuur deze ontvangstbevestiging samen met de herinneringsbrief en een kort verslag naar ihinfo@cbs.nl. Aan de hand van het nummer op de ontvangstbevestiging kan het CBS nagaan wat er met de opgave gebeurd is. Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer. Het CBS zal dan contact met u opnemen voor verdere afhandeling.

 


Ik heb een Apple device. Kan ik via IDEP opgave doen?
Ja dat kan, IDEP is een online applicatie.
Hoe kan ik wijzigingen doorgeven in adres, plaatsnaam, contactpersoon?
Wijzigingen kunt u doorgeven door een e-mail te sturen naar contactcenter@cbs.nl met vermelding van uw BTW-nummer. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
Op de facturen staan geen gewichten, hoe moet ik dan het gewicht bepalen?
Afhankelijk van de goederencode wordt er gevraagd om een gewicht of een maatstaf. Staat dit gewicht niet op de factuur dan kunt u volstaan met een reële schatting.
Kan ik uitstel krijgen voor het insturen van de vragenlijst?
Nee, het krijgen van uitstel voor het insturen van de Intrastatopgave is niet mogelijk.

Algemeen IDEP

Is er uitleg voor IDEP beschikbaar?
Ja, de uitleg kunt u vinden onder handleidingen en instructiefilmpjes. In IDEP kunt u onder menu-optie “Help” ook een online handleiding vinden.
Ik krijg steeds een foutmelding tijdens het inloggen.
Het BTW-nummer dient te worden ingevuld zonder de letters “NL” en met het sub-nummer (bijvoorbeeld B01). Het wachtwoord is hoofdletter gevoelig. Zonodig kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. Vul hiervoor het webformulier in.
Ik ben mijn wachtwoord kwijt.
U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen door het webformulier in te vullen.
Zijn er wijzigingen voor mijn opgave voor Internationale Handel in Goederen door de Brexit?
Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk officieel de EU verlaten. Vooralsnog verandert er voor u bij de Intrastat-aangifte niets. U moet in ieder geval voor alle maanden van 2020 het Verenigd Koninkrijk nog steeds meenemen in uw Intrastat-aangifte.

In de Brexit-deal is afgesproken dat direct een overgangsfase is ingegaan. Gedurende deze periode kunt u het Verenigd Koninkrijk beschouwen als EU-land. In lijn daarmee moet u deze handel blijven aangeven bij de Intrastat-aangifte, net zoals u

...

Lees meer over over Zijn er wijzigingen voor mijn opgave voor Internationale Handel in Goederen door de Brexit?
Moet IDEP geïnstalleerd worden?
Nee, op uw computer hoeft u geen software te installeren. IDEP is een web-applicatie die staat op een CBS-portal. U ontvangt van het CBS een brief met inloggegevens waarmee u via uw browser inlogt. Het systeem wordt door ons up-to-date gehouden, waardoor u altijd over de meest recente versie beschikt.
Krijg ik in IDEP ook een ontvangstbevestiging na het verzenden?
Ja, op het in IDEP opgegeven e-mailadres (zie menu ‘Aangever’ → ‘Uw bedrijfsgegevens en opgaveverplichting’) krijgt u een overzicht van uw naar het CBS verstuurde gegevens.
Krijg ik elke periode nieuwe inlogcodes?
U ontvangt van het CBS éénmalig een brief met inlogcodes, deze kunt u voor iedere periode gebruiken. Na de eerste keer inloggen, moet u uw wachtwoord wijzigen.
Ik wil graag eens per kwartaal opgeven, mag dat?
Nee, u dient per maand een opgave aan te leveren. Ondernemingen die in aanmerking komen voor een jaaropgave ontvangen een brief van het CBS.
Ik moet ook Extrahandel opgeven. Kan dat ook in IDEP?
Ja dat kan indien u hierover een brief van het CBS ontvangen heeft. Na de eerste keer inloggen, krijgt u een scherm te zien waarop u kunt aanvinken voor welke stromen u opgave gaat doen. Wilt u ook Extrahandel opgeven, vink dan Extrastat aan. Als u dit scherm niet (meer) te zien krijgt, klik dan in het menu op ‘Aangever’ en vervolgens ‘Uw bedrijfsgegevens en opgaveverplichting’.
Ik lever elke maand een opgave aan. Mag ik ook per jaar aangeven?
Ondernemingen die voor een jaaropgave in aanmerking komen worden daarvan in kennis gesteld door het CBS.
Kan ik mijn opgaven afdrukken?
Ja, u kunt een opgave afdrukken. Onder menuoptie “Opgaven” kiest u “Opgave-overzicht” en selecteert u de opgave die u wilt afdrukken en kiest u tenslotte voor “Print/Export”.
Kan ik in IDEP een ICP-listing voor de Belastingdienst aanmaken?
Nee, in IDEP is deze module niet meer aanwezig.
Kan ik in IDEP bij de opgave ICL ook de handelspartners (BTW-nummers afnemers) opgeven?
Nee, het is niet meer mogelijk om bij een opgave ICL de handelspartners (BTW-nummers van de afnemers) te vermelden.
Werkt IDEP met het Apple besturingssysteem?
Ja, IDEP is niet afhankelijk van een besturingssysteem.
Ik maak nu gebruik van “Standaard Record Lay-out” (SRL). Krijg ik te maken met wijzigingen?
U kunt SRL gewoon blijven gebruiken en bestanden via upload naar CBS blijven sturen zoals u gewend bent. U kunt er ook voor kiezen om uw bestand via IDEP te versturen. U maakt dan gebruik van een voorgedefinieerd sjabloon binnen IDEP.

Inlezen in IDEP

Na één inleesactie staan er verschillende nieuwe opgaven in het overzicht?
Als u kiest voor ‘Inlezen meerdere goederenstromen/periodes/aangevers’ dan maakt IDEP per stroom, per periode en per aangever een aparte opgave aan.
Ik heb gegevens ingelezen, maar kan de opgave niet verzenden.
Waarschijnlijk zijn er foute records ingelezen. U dient deze eerst te corrigeren voordat u de opgave kunt verzenden.
Het inlezen wordt afgebroken omdat te veel records fout zijn.
Het inlezen in IDEP wordt afgebroken als er meer dan 100 fouten in het in te lezen bestand zitten. De records die wel goed zijn worden niet opgeslagen in IDEP. Het inleesbestand en/of inleessjabloon moet worden aangepast waarna opnieuw ingelezen kan worden.
Vanaf wanneer kan ik IDEP gebruiken?
U kunt vanaf medio januari 2015 gebruik maken van IDEP.

Derde aangever

Ik kan in IDEP geen derde aangever toevoegen, het BTW-nummer is niet bekend.

Mogelijk is de onderneming die voor u de opgaven gaat aanleveren bij ons nog niet bekend. Vul het webformulier om een nieuwe derde aangever door te geven.

 

Krijgt een derde aangever ook inlogcodes?
Indien u de derde aangever in IDEP heeft gemachtigd, ontvangt deze onderneming van het CBS een brief met eigen inlogcodes.
Kan iemand anders voor mij de opgave doen?

Ja, u dient dan als informatieplichtige onderneming in IDEP in te loggen om de onderneming die als derde aangever uw opgaven gaat aanleveren te machtigen. Bij de eerste keer inloggen, selecteert u de stromen waarvoor u een opgaveplicht heeft. Vervolgens gaat u de derde aangever machtigen via het menu ‘Aangever’ en vervolgens ‘Derde aangever machtigen’. Volg op dit scherm de instructies zoals opgenomen in het gele kader. De derde aangever krijgt vervolgens van het CBS een brief met eigen inlogcodes.

...

Lees meer over over Kan iemand anders voor mij de opgave doen?
Hoe zie ik dat ik ben gemachtigd als derde aangever?
Nadat u gemachtigd bent, ontvangt u van het CBS een brief met eigen inlogcodes. Na inloggen in IDEP klikt u het menu ‘Aangever’ aan en vervolgens ‘Wijzig actieve aangever’. Op het scherm dat dan getoond wordt, ziet u alle BTW-nummers staan waarvoor u opgave mag doen en voor welke goederenstroom.

Veranderingen met ingang van 2021

Wat houdt het nieuwe invulveld ‘Partner ID’ in?

Dit betreft het buitenlands btw-nummer van de klant in de EU-lidstaat waaraan u de goederen levert. De eerste twee posities van de 17-cijferige code moeten overeenkomen met de alfabetische landcode van een EU-lidstaat. In het geval van driehoekshandel (ABC-transacties) dient het btw-nummer van de ontvanger van de goederen ingevuld te worden. Indien bij u geen buitenlands btw-nummer bekend is, dan kunt u code QV999999999999 invullen. Dit geldt ook indien u de goederen levert aan een niet-belastingplichtige klant.

...

Lees meer over over Wat houdt het nieuwe invulveld ‘Partner ID’ in?
Krijg ik altijd de nieuwe velden te zien in IDEP als ik een verplichting heb?

Ja, want alleen bedrijven die een verplichting in 2021 krijgen voor maandelijkse opgave van de intra-EU uitvoer (stroom 7-ICL) kunnen de nieuwe velden ‘Land van oorsprong’, ‘Partner ID’ en ‘Transactie-aard (nieuwe codelijst, 2 cijfers)’ invullen via IDEP. Bedrijven die geen maandverplichting hebben voor de intra-EU uitvoer kunnen deze velden dus niet aanleveren via IDEP. Er vindt een zogenaamde routing plaats in de vragenlijst, waardoor er verschillende schermen worden getoond, afhankelijk van de opgelegde verplichting. Dit betekent dat indien een bedrijf een jaarverplichting heeft voor de intra-EU uitvoer, maar maandelijks opgave wil doen, de nieuwe variabelen niet op maandbasis kan aanleveren, want die velden zijn alleen beschikbaar voor bedrijven met een maandverplichting voor de intra-EU uitvoer.

...

Lees meer over over Krijg ik altijd de nieuwe velden te zien in IDEP als ik een verplichting heb?
Kunnen bestaande SRL sjablonen nog steeds gebruikt worden in 2021?

Er worden een nieuw sjabloon en bijbehorende beschrijving van het Standaard Record Lay-Out (SRL) beschikbaar gesteld voor de maandaangevers voor stroom 7-ICL. De nieuwe velden ‘Transactie-aard (nieuwe codelijst, 2 cijfers)’ en ‘Partner ID’ staan aan het einde van het datarecord. De record lay-out verandert niet voor de overige intra-EU handel. Echter, het statistisch stelsel hoeft niet meer ingevuld te worden. Dat betekent dat bestaande sjablonen voor bijvoorbeeld stroom 6-ICV nog steeds gebruikt kunnen worden, behoudens die aanpassing. Ook voor de extra-EU handel verandert het record lay-out niet.

...

Lees meer over over Kunnen bestaande SRL sjablonen nog steeds gebruikt worden in 2021?
Wat gebeurt er als ik in 2021 géén maandverplichting krijg voor stroom 7-ICL?

De gewijzigde velden Partner ID, Land van Oorsprong en Transactie-aard (nieuwe-codelijst, 2 cijfers) zijn enkel relevant voor maandaangevers voor stroom 7-ICL. Het CBS bepaalt eind 2020 welke bedrijven een maandverplichting krijgen voor deze stroom in 2021. Deze bedrijven moeten de nieuwe velden aanleveren met ingang van 2021. Het kan voorkomen dat een bedrijf wél de brief eind augustus ontvangt over de veranderingen, maar dat uiteindelijk blijkt dat geen maandverplichting voor stroom 7-ICL wordt opgelegd voor 2021. De inhoud van de brief eind augustus is daarmee irrelevant voor dit bedrijf.

Wat houdt het invulveld ‘Land van oorsprong’ in?

Dit is het land waar de goederen oorspronkelijk vandaan komen. Oftewel, het land waar de goederen zijn voortgebracht, vervaardigd of waar deze de laatste ingrijpende, economisch gerechtvaardigde bewerking of verwerking hebben ondergaan. Daarbij kan het gaan om vervaardiging van een nieuw product of een belangrijk deel van het productieproces. De oorsprong van goederen uit derde landen dient te worden bepaald overeenkomstig de bepalingen in de douanewetten van de EU (Union Customs Code) inzake regels voor goederen met een niet-preferentiële oorsprong.

...

Lees meer over over Wat houdt het invulveld ‘Land van oorsprong’ in?
Wat verandert er aan het invulveld ‘Transactie’?

Vanaf 2021 dient u naast de eerste ook de tweede digit in de codelijst voor de transactie-aard aan te leveren. Bovendien is de codelijst gewijzigd ten opzichte van de huidige lijst. U kunt de nieuwe codelijst vinden op de website www.cbs.nl/ihgoederen. In het Standaard Record Lay-Out sjabloon wordt dit veld aangeduid als ‘Transactie (nieuwe codelijst: 2 cijfers)’. U hoeft daarom niets in te vullen bij het oude veld genaamd ‘Transactie (oude codelijst: 1 cijfer)’.

Met ingang van 2021 moet zowel het eerste als het tweede digit aangeleverd worden door maandaangevers voor intra-EU uitvoer (stroom 7-ICL). De eerste digit komt overeen met de bestaande codelijst, behoudens de codes 6 en 7.

...

Lees meer over over Wat verandert er aan het invulveld ‘Transactie’?
Hoe kunnen de nieuwe velden aangeleverd worden?
De nieuwe velden worden toegevoegd aan de IDEP-vragenlijst en aan de instructies voor UPLOAD (SRL). Er worden tevens nieuwe SRL-sjablonen beschikbaar gesteld voor maandaangevers over de intra-EU uitvoer.
Komt het veld statistisch stelsel te vervallen in álle aangiftes?
Het veld statistisch stelsel komt te vervallen in alle aangiftes voor de intra-EU handel (stroom 6-ICV en stroom 7-ICL). Voor de extra-EU handel blijft het veld statistisch stelsel wél gehandhaafd.
Waarom zijn er nieuwe invulvelden in 2021?
Deze velden zijn verplicht vanuit de nieuwe Europese verordening voor bedrijfsstatistieken waar het CBS aan moet voldoen. Op basis van de nieuwe verordening gaan statistiekbureaus van de verschillende EU-lidstaten micro-data over de intra-EU uitvoer (stroom 7-ICL) met elkaar uitwisselen. De nieuwe velden zijn noodzakelijk om deze uitwisseling goed te laten verlopen, zodat andere lidstaten de invoercijfers vanuit Nederland kunnen opmaken.
Wat gaat er veranderen in 2021?

Er worden twee velden toegevoegd: Partner ID en Land van oorsprong. Daarnaast verandert het invulveld Transactie-aard, en tenslotte vervalt het invulveld Statistisch stelsel. De nieuwe velden gelden alleen voor maandaangevers op de intra-EU uitvoer (stroom 7-ICL). De overige aangevers behouden het bestaande veld voor transactie-aard. Het veld Statistisch stelsel vervalt wél voor álle aangevers.

Op basis van de CBS-wet en de ministeriële regeling statistieken goederenverkeer zijn bedrijven verplicht álle velden in te vullen in de vragenlijst voor IHG indien zij de vastgestelde drempelwaardes overschrijden. Dit betekent dat ook gehandhaafd kan worden indien niet wordt gerespondeerd.