Internationale Handel in Goederen

Algemeen

 1. Wat kan ik doen als ik een Intrastat verplichting heb ontvangen, terwijl ik hoofdzakelijk handel in diensten?
 2. Ik heb een brief ontvangen met een herinnering dat ik de intrastatopgave van een bepaalde periode niet heb ingestuurd.
 3. Ik kan voor de opgave Intrastat zelf een bestand genereren. Hoe kan ik dit naar het CBS versturen?
 4. Wat is gewijzigd in 2020 en 2019?
 5. Waar vind ik de codelijsten?
 6. Hoe geef ik wijzigingen door die van invloed zijn op mijn Intrastatverplichting?
 7. De activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd. (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop) , wat moet ik voor het CBS doen?
 8. Wat is intrastat?
 9. Wanneer ben ik opgaveplichtig voor Intrastat?
 10. Kan ik in IDEP nog gegevens invoeren van het afgelopen jaar?
 11. Ik heb een Apple device. Kan ik via IDEP opgave doen?
 12. Hoe kan ik wijzigingen doorgeven in adres, plaatsnaam, contactpersoon?
 13. Op de facturen staan geen gewichten, hoe moet ik dan het gewicht bepalen?
 14. Kan ik uitstel krijgen voor het insturen van de vragenlijst?

Veranderingen met ingang van 2021

 1. Wat houdt het nieuwe invulveld ‘Partner ID’ in?
 2. Krijg ik altijd de nieuwe velden te zien in IDEP als ik een verplichting heb?
 3. Kunnen bestaande SRL sjablonen nog steeds gebruikt worden in 2021?
 4. Wat gebeurt er als ik in 2021 géén maandverplichting krijg voor stroom 7-ICL?
 5. Wat houdt het invulveld ‘Land van oorsprong’ in?
 6. Wat verandert er aan het invulveld ‘Transactie’?
 7. Hoe kunnen de nieuwe velden aangeleverd worden?
 8. Komt het veld statistisch stelsel te vervallen in álle aangiftes?
 9. Waarom zijn er nieuwe invulvelden in 2021?
 10. Wat gaat er veranderen in 2021?

Algemeen IDEP

 1. Hoe kan ik een IDEP-sjabloon maken?
 2. Is er uitleg voor IDEP beschikbaar?
 3. Ik krijg steeds een foutmelding tijdens het inloggen.
 4. Ik krijg een brief dat ik een jaaropgave dien aan te leveren, maar ik wil per maand blijven aangeven. Wat moet ik doen?
 5. Ik ben mijn wachtwoord kwijt.
 6. Zijn er wijzigingen voor mijn opgave voor Internationale Handel in Goederen door de Brexit?
 7. Moet IDEP geïnstalleerd worden?
 8. Krijg ik in IDEP ook een ontvangstbevestiging na het verzenden?
 9. Krijg ik elke periode nieuwe inlogcodes?
 10. Ik wil graag eens per kwartaal opgeven, mag dat?
 11. Ik moet ook Extrahandel opgeven. Kan dat ook in IDEP?
 12. Ik lever elke maand een opgave aan. Mag ik ook per jaar aangeven?
 13. Kan ik mijn opgaven afdrukken?
 14. Kan ik in IDEP een ICP-listing voor de Belastingdienst aanmaken?
 15. Kan ik in IDEP bij de opgave ICL ook de handelspartners (BTW-nummers afnemers) opgeven?
 16. Werkt IDEP met het Apple besturingssysteem?
 17. Ik maak nu gebruik van “Standaard Record Lay-out” (SRL). Krijg ik te maken met wijzigingen?

Inlezen in IDEP

 1. Na één inleesactie staan er verschillende nieuwe opgaven in het overzicht?
 2. Ik heb gegevens ingelezen, maar kan de opgave niet verzenden.
 3. Het inlezen wordt afgebroken omdat te veel records fout zijn.
 4. Vanaf wanneer kan ik IDEP gebruiken?

Derde aangever

 1. Ik kan in IDEP geen derde aangever toevoegen, het BTW-nummer is niet bekend.
 2. Krijgt een derde aangever ook inlogcodes?
 3. Kan iemand anders voor mij de opgave doen?
 4. Hoe zie ik dat ik ben gemachtigd als derde aangever?