Internationale Handel in Diensten IDEP

Algemeen

Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
Ik ben de inlogcodes kwijt.

U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier inlogcodes opvragen.

Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Kan ik een Engelstalige vragenlijst krijgen?
Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.
Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Is mijn privacy beschermd?

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Lees meer over over Is mijn privacy beschermd?
Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Specifiek

Kan ik uitstel krijgen voor het insturen van de vragenlijst?
Ja, het krijgen van uitstel voor het insturen van de vragenlijst is beperkt mogelijk. Neem hiervoor contact op met het CBS Contact Center via: contactcenter@cbs.nl

 

Zijn er wijzigingen voor mijn opgave voor Internationale Handel in Diensten door de Brexit?
Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk officieel de EU verlaten. In de Brexit-deal is afgesproken dat direct een overgangsfase is ingegaan. Gedurende deze periode kunt u het Verenigd Koninkrijk beschouwen als EU-land.

De overgangsfase duurt ten minste tot 31 december 2020, maar kan eenmalig met twee jaar worden verlengd. Wij zullen u informeren zodra er wel wijzigingen komen voor uw CBS opgave.

 

Ik heb helemaal geen internationale diensten uitgevoerd of ingevoerd. Hoe wordt mijn bedrijf geselecteerd?

Uw bedrijf wordt op basis van een steekproef geselecteerd.

De steekproef omvat bedrijven die via hun Intracommunautaire Prestaties (ICP) opgave aan de Belastingdienst hebben aangegeven aan internationale dienstenhandel te doen. Dit impliceert dat uw bedrijf aan internationale dienstenhandel binnen de EU doet.

Als uw bedrijf diensten afneemt van buitenlandse bedrijven dan geeft uw dienstenleverancier dit aan in hun ICP opgave.

Welke gegevens kan ik gebruiken om de enquête 'Internationale handel in diensten' in te vullen

De statistiek Internationale handel in diensten heeft tot doel het publiceren van gegevens over de dienstenhandel naar en vanuit het buitenland door in Nederland gevestigde bedrijven.

In dit kader ontvangt uw bedrijf elk kwartaal een vragenlijst waarin u in- en uitvoer van de diensten kunt opgeven. Onder de dienstenhandel naar en vanuit het buitenland wordt handel zowel binnen de EU als buiten de EU begrepen.

Als uw onderneming zaken doet met het buitenland brengt dit naast het invullen van deze vragenlijst ook fiscale verplichtingen met zich mee, zoals de btw-aangifte en de opgaaf intracommunautaire prestaties. In deze opgaaf vult u naast de intracommunautaire leveringen ook de intracommunautaire diensten in, die U hebt geleverd aan de ondernemers in andere EU-landen.

...

Lees meer over over Welke gegevens kan ik gebruiken om de enquête 'Internationale handel in diensten' in te vullen