Internationale Handel in Diensten IDEP

Gegevens aanleveren in tijden van corona

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

Over het onderzoek

Het CBS publiceert elk kwartaal cijfers over de internationale handel in diensten. Deze cijfers zijn een bron voor het bruto binnenlands product (BBP). Tien procent van het BBP wordt verdient dankzij de internationale handel in diensten. Door een goed zicht te hebben op de internationale handel in diensten kan de overheid haar beleid op het gebied van handelsbevordering beter vorm geven. Daarnaast geven de uitkomsten inzicht in de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het buitenland.

Naast internationale handel in diensten vragen we in dit onderzoek om, indien van toepassing, ook twee specifieke vormen van goederenhandel op te geven, namelijk transito - en enterpothandel. Meer informatie hierover vindt u in onze toelichting en bij veel gestelde vragen.

Wijzigingen met ingang van het 1e kwartaal 2020 

Met ingang van het 1kwartaal van 2020 worden een aantal belangrijke wijzigingen in het onderzoek Internationale handel in diensten en Internationale handel in diensten naar landen geïmplementeerd. Deze twee onderzoeken zijn samengevoegd en gaan verder onder de naam Internationale Handel in Diensten.

Heeft u in 2019 voor dit onderzoek gerapporteerd, dan heeft u van ons al een brief met alle wijzigingen gekregen. Heeft u deze brief niet meer? Lees dan:
wijzigingen onderzoek Internationale Handel in Diensten naar Landen
wijzigingen onderzoek Internationale Handel in Diensten
wijzigingen onderzoek Internationale Handel in Diensten naar Landen SRL 

Aanleveren van gegevens

Vanaf uw opgave over het 1e kwartaal 2020 dient u uw gegevens via de online IDEP applicatie in te sturen. Om de online vragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brieven die u van het CBS heeft ontvangen staat een nieuwe gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee u kunt inloggen in de applicatie. Na de eerste keer inloggen dient u uw wachtwoord te wijzigen. Dit wachtwoord blijft u gebruiken voor alle volgende opgaven. Bewaar dit wachtwoord daarom goed! Bent u uw wachtwoord kwijt, klik dan op de link: Een nieuw wachtwoord aanvragen.

De nieuwe elektronische vragenlijst biedt u de mogelijkheid om uw gegevens op twee verschillende manieren aan te leveren: handmatig of via het inlezen van een bestand. Zie voor meer informatie onze instructie video’s en een handleiding Internationale Handel in Diensten 2020. Tevens kunt u in de vragenlijst kiezen of u de Nederlandse of Engelse vragenlijst wilt gebruiken.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/734460c506fb42d486041667262a0270]

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/04b10a43962e4f86aac72b5383e7605d]

Onderzoeksresultaten

Resultaten van dit onderzoek vindt u hieronder op de themapagina's: Internationale handel en in het Dossier Globalisering. Ook is er een StatLinetabel beschikbaar.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Relevante links

Recente artikelen