ICT-gebruik bij Bedrijven

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Het CBS verzamelt jaarlijks gegevens over de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) bij bedrijven. Het gebruik van ICT is een graadmeter voor de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven, niet alleen nationaal, maar zeker ook internationaal.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe codes aan.

In de vragenlijst van ICT-gebruik komen de volgende onderwerpen achtereenvolgens aan bod:

• Personeel en computers
• ICT-specialisten
• Internet - Vaste internetverbinding
• Internet - Mobiele internetverbinding
• Internet - Website
• Clouddiensten
• Artificial intelligence (niet voor de kleine bedrijven)
• Big data analyse
• ICT-veiligheid
• Internet of Things (niet voor de kleine bedrijven)
• 3D Printing (niet voor de kleine bedrijven)
• Gebruik van robotica (niet voor de kleine bedrijven)
• Facturen (elektronisch en papier)
• E-commerce

Een aantal onderwerpen wordt niet gevraagd aan de kleine bedrijven (2-10 werkzame personen). Daarnaast wordt voor een aantal onderwerpen slechts een deel van de vragen voorgelegd aan kleine bedrijven.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van het onderzoek worden opgenomen in StatLine, de online database van het CBS. Daarnaast brengt het CBS jaarlijks een themapublicatie uit over de Nederlandse kenniseconomie. In deze publicatie spelen de uitkomsten van de enquête ICT-gebruik bedrijven een voorname rol. De link naar de editie van 2019 is hieronder te vinden.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Relevante links

Recente artikelen