Huurenquête

Gegevens aanleveren in tijden van corona

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

Over het onderzoek

Vanaf 1 juli 2018 worden de huren van woningen in Nederland aangepast. De huurveranderingen zijn aan regels gebonden die zijn vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het CBS meet door middel van een enquête onder verhuurders van woningen de gemiddelde huurontwikkeling in Nederland per 1 juli ten opzichte van het jaar daarvoor. De huurenquête wordt in de maanden juni, juli en augustus uitgevoerd. Het voorlopige resultaat, de procentuele wijziging ten opzichte van het vorige jaar, wordt begin augustus gepubliceerd. Het definitieve cijfer wordt begin september bekend gemaakt. De uitkomsten van de huurenquête zijn een zeer belangrijk onderdeel van het consumentenprijsindexcijfer, ook wel inflatiecijfer genoemd.

Aanleveren van gegevens

In de brief die u van ons heeft ontvangen, staat op welke manier u uw gegevens kunt aanleveren:

via Internetvragenlijst

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan. Levert u de gegevens via een bestand aan, dan vindt u hier de toelichting.

via een eigen bestand

Maak op uw computer het gevraagde bestand. Hierna kunt u het bestand uploaden naar het CBS.

Ga naar https://antwoord.cbs.nl om het bestand op te sturen. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de brief die u van het CBS heeft ontvangen. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.
Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm.

Via down- en upload

Op een beveiligde omgeving van het CBS staat een bestand voor u klaar. U kunt dit bestand downloaden. Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het bestand naar het CBS uploaden. Voor het down- en uploaden gebruikt u dezelfde inloglink en -codes.
Ga naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

StatLine

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen