Huurenquête

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Vanaf 1 juli 2018 worden de huren van woningen in Nederland aangepast. De huurveranderingen zijn aan regels gebonden die zijn vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het CBS meet door middel van een enquête onder verhuurders van woningen de gemiddelde huurontwikkeling in Nederland per 1 juli ten opzichte van het jaar daarvoor. De huurenquête wordt in de maanden juni, juli en augustus uitgevoerd. Het voorlopige resultaat, de procentuele wijziging ten opzichte van het vorige jaar, wordt begin augustus gepubliceerd. Het definitieve cijfer wordt begin september bekend gemaakt. De uitkomsten van de huurenquête zijn een zeer belangrijk onderdeel van het consumentenprijsindexcijfer, ook wel inflatiecijfer genoemd.

Aanleveren van gegevens

In de brief die u van ons heeft ontvangen, staat op welke manier u uw gegevens kunt aanleveren:

via Internetvragenlijst

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan. Levert u de gegevens via een bestand aan, dan vindt u hier de toelichting.

via een eigen bestand

Maak op uw computer het gevraagde bestand. Hierna kunt u het bestand uploaden naar het CBS.

Ga naar https://antwoord.cbs.nl om het bestand op te sturen. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de brief die u van het CBS heeft ontvangen. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.
Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm.

Via down- en upload

Op een beveiligde omgeving van het CBS staat een bestand voor u klaar. U kunt dit bestand downloaden. Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het bestand naar het CBS uploaden. Voor het down- en uploaden gebruikt u dezelfde inloglink en -codes.
Ga naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

StatLine

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen