Energiewinning, -omzetting en -verbruik jaarcijfers

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Het CBS publiceert in het kader van Europese wetgeving ieder jaar gegevens over de Nederlandse energiebalans en de elektriciteitsproductie met bijbehorende inzet. Deze cijfers worden gebruikt bij het bepalen van beleid en onderzoek op onder andere het gebied van energie en milieu. Om deze cijfers te realiseren is informatie over uw energiebalans en daarnaast informatie over uw elektriciteitsproducerende installaties nodig.

Aanleveren van gegevens

U heeft een brief ontvangen met het verzoek om de gegevens over het afgelopen jaar aan te leveren via onderstaand Excel-bestand. In dit bestand wordt gevraagd naar gegevens betreffende de energiebalans van uw bedrijf alsmede de inzet- en productiegegevens van de elektriciteitsproducerende installaties. Ook als u geen elektriciteit heeft geproduceerd, dient u een bestand aan te leveren.

Z054 - jaarformulier.xls

Download allereerst het Excel-bestand. Dit gaat als volgt:
1. Ga met uw cursor op de hyperlink van het bestand staan en druk op de rechter muisknop.
2. Kies vervolgens voor de opdracht "Doel opslaan als...".
3. Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan.
4. Klik ten slotte op de knop "Opslaan".

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.
Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS.

Ga naar https://antwoord.cbs.nl om het bestand op te sturen. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de brief die u van het CBS heeft ontvangen. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd op StatLine, onder andere in de energiebalans en in de Productiemiddelen elektriciteit.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen