Biobrandstoffen

Het CBS publiceert jaarlijks de ontwikkelingen van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer. Dit doen we op basis van de informatie die we ontvangen van leveranciers en producenten van bijvoorbeeld biobrandstoffen, warmtepompen en photovoltaïsche zonne-energiesystemen. Het onderzoek geeft inzicht in de bijdrage van verschillende energiebronnen aan de energievoorziening in Nederland. De productie van biobrandstoffen wordt bepaald op basis van de opgaven van de producenten.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

Hieronder vindt u de Themapagina's: Hernieuwbare energie en Industrie en energie.
Of bekijk de StatLinetabel Vloeibare biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen