Bestelauto's

Algemeen

Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
Ik ben de inlogcodes kwijt.

U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier inlogcodes opvragen.

Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Is mijn privacy beschermd?

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Lees meer over over Is mijn privacy beschermd?
Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Specifiek

Wat doe ik als de Portal niet werkt?
Bij problemen met de Portal kunt u contact opnemen met CBS Contact Center.
Ik kan de vragenlijst niet digitaal invullen of ben de vragenlijst kwijt. Kan ik een papieren vragenlijst ontvangen?

Als u de vragenlijst niet digitaal kunt aanleveren of u bent de vragenlijst kwijt dan gebruik maken van het webformulier papieren vragenlijst aanvragen of neem contact op met het: CBS Contact Center.

Ik kan de enquête Bestelauto’s niet versturen?
Waarschijnlijk is de vragenlijst niet volledig ingevuld. Bij een volledig ingevulde vragenlijst verschijnt er een vinkje vóór het kenteken. Staat dit er niet, loop dan de vragenlijst nogmaals door en vul de ontbrekende gegevens alsnog in. Heeft u een dag geen ritten gehad, vul dan bij het aantal 0 in. Pas als alle gegevens zijn ingevuld wordt de knop ’verzenden’ verlicht.
Hoe weet ik over welke periode ik gegeven moet aanleveren?
Twee weken voor aanvang van de enquêteperiode ontvangt u hierover een brief van het CBS.
Hoe kan ik de internetvragenlijst starten?
In de toegezonden brief staat aangegeven dat u via het CBS-Portal op de internetvragenlijst kunt inloggen met de aangegeven codes.
Mijn onderneming is een leasemaatschappij of verhuurbedrijf. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
Vult u bij de eerste vraag in dat u het voertuig heeft verhuurd/verleased. Vervolgens dient u de naam- en adresgegevens van de onderneming(en) die de voertuigen in gebruik hebben in te vullen in de vragenlijst. Dit doet u per kenteken. Indien u het voertuig gedurende de enquêteperiode aan meer dan één gebruiker heeft verhuurd, vul dan in ‘’Korte Termijn Verhuur’.
Mijn onderneming is een holding, beheer- of houdstermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
Wordt het voertuig ingezet door een gelieerde onderneming, dan (indien mogelijk) graag die onderneming de enquête laten invullen. Indien niet mogelijk, dan graag de naam- en adresgegevens van de onderneming(en) die de voertuigen in gebruik hebben per kenteken invullen in de vragenlijst.
Ik val al jaren in de steekproef, kunt u mijn bedrijf niet een keer overslaan?
De bestelwagenenquête wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Indien uw onderneming in 2016 met maximaal één kenteken in de enquête valt, wordt deze (zelfde) onderneming in 2018 niet nogmaals benaderd.
Is de periode waarover ik opgave moet doen, aan te passen?
Ja, mits het gaat om de zelfde dagen in de week en het vervoer vergelijkbaar is.
Een klik op de knop ‘Vorige’ brengt me niet terug op de vorige pagina. Hoe zit dat?
De knoppen ‘Volgende’ en ‘Vorige’ brengen u een niveau lager c.q. hoger in de vragenlijst.