Beleidsinformatie Veilig Thuis

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Veilig Thuis is het adviespunt en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderzoek ‘Beleidsinformatie Veilig Thuis’ levert beleidsinformatie over huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals dat bij Veilig Thuis in beeld is.

Het CBS stelt deze beleidsinformatie periodiek samen op basis van gegevens afkomstig van de Veilig Thuis-organisaties. De aanlevering van deze gegevens aan het CBS is wettelijk vastgelegd in de WMO (2015), in de vorm van het Informatieprotocol Beleidsinformatie Veilig Thuis. Dit informatieprotocol legt gedetailleerd vast welke gegevens aangeleverd moeten worden.  

Aanleveren van gegevens

In de brief die u van het CBS heeft ontvangen, staat vermeld welke gegevens u dient aan te leveren. U dient de gegevens aan te leveren in een ASCII-bestand. Dit bestand moet voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie Beleidsinformatie Veilig Thuis v5.0.xlsx zijn deze beschreven.

Uploaden

Het bestand kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar https://www.cbs.nl/bestandslevering. In de brief die u heeft ontvangen staan de hiervoor benodigde inloggegevens (enquêtecode, correspondentienummer en controlenummer) vermeld.

Bent u de inloggegevens voor upload kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Ophalen van spiegelrapport en kwaliteitsrapport

Het CBS levert zowel een spiegelrapport als een kwaliteitsrapport terug aan elke Veilig Thuis-organisatie. Met deze twee rapporten kan de Veilig Thuis-organisatie beoordelen of de gegevenslevering goed en volledig was. In het spiegelrapport wordt meer naar individuele velden gekeken en de vulling daarvan. In het kwaliteitsrapport worden velden met elkaar in verband gebracht en gekeken of dit logische combinaties zijn. De benodigde inloggegevens waarmee u het spiegelrapport kunt ophalen van het beveiligde downloadportal heeft u in een losse brief van het CBS ontvangen.
Bent u de inloggegevens voor de downloadportal kwijt? 
Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Onderzoeksresultaten

De uitkomsten worden op vaste momenten gepubliceerd. De cijfers over het eerste half jaar verschijnen eind oktober, die over het gehele jaar verschijnen eind april. Zie 'Relevante links' voor de meest actuele publicatie.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen