Jeugdhulp

U kunt de jeugdhulpgegevens aanleveren in een bestand (ASCII of Spreadsheet) of via de internetvragenlijst.

Wijzigingen vanaf 2019

- De vraag over perspectief is komen te vervallen.
- Met ingang van 1 januari 2019 is de organisatie en inkoop van jeugdhulp aan asielzoekerskinderen in COA-locaties overgegaan van het COA naar gemeenten. Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen in COA-locaties dient vanaf 1 januari dan ook meegeleverd te worden aan het CBS.

Outcomecriteria Jeugdhulp

In sommige gevallen is het verplicht om ook de scores op enkele outcomecriteria op te nemen in uw levering aan het CBS. Dit betreft de outcome criteria zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd.
Zelfstandig werkende jeugdhulpverleners hoeven de scores op deze outcomecritera niet aan te leveren.
Alle andere jeugdhulpaanbieders zijn verplicht om deze scores aan te leveren áls er een afspraak is tussen de jeugdhulpaanbieder en de gemeente over het monitoren van de outcomecriteria in hoofdstuk 4 van het informatieprotocol. Als de gemeente en de jeugdhulpaanbieder gedeeltelijk outcomecriteria hebben afgesproken uit dit hoofdstuk 4 en gedeeltelijk zelf andere outcomecriteria hebben geformuleerd, dienen bij CBS slechts de scores te worden aangeleverd op de criteria uit hoofdstuk 4 waarover afspraken zijn gemaakt tussen jeugdhulpaanbieder en gemeente.
Voor het aanleveren van de outcome gegevens maakt u gebruik van het Excelbestand of ascii-formaat, zie hieronder. De internetvragenlijst kunt u in dit geval dan niet gebruiken.

Spreadsheet

Kiest u voor een standaardspreadsheet, dan dient u uw gegevens in te vullen in het onderstaande spreadsheetmodel. U moet het model daarvoor eerst downloaden naar uw eigen computer.

Verslagperiode jul t/m dec 2020: Standaard spreadsheet jeugdhulp v5.1 2020 jul-dec.xls
Verslagperiode jan t/m jun 2020 (herlevering): Standaard spreadsheet jeugdhulp v5.1 2020 jan-jun herlevering.xls

ASCII-bestand

Kiest u voor een ASCII-bestand, dan moet dit bestand voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie beleidsinformatie Jeugd v5.1.xls zijn deze beschreven.

Uploaden

Het bestand (ASCII of spreadsheet) kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan uw gebruikersnaam en wachtwoord vermeld.

Online vragenlijst

Bent u een jeugdhulpaanbieder met een beperkt aantal jeugdige cliënten (minder dan 15) en levert u geen outcome gegevens aan? Dan kunt u de gegevens ook aanleveren via een online vragenlijst. Hiervoor moet u bij ons een verzoek doen, waarna u bij de eerstvolgende waarneming kunt wisselen naar de online vragenlijst. Tijdens de waarneming is dit helaas niet mogelijk.

Bent u de inloggegevens voor upload of online vragenlijst kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.
Bent u de inloggegevens voor het downloaden van het spiegelrapport kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.