© Hollandse Hoogte / David Rozing

Bedrijfsafvalstoffen

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Het CBS houdt een keer in de twee jaar een onderzoek naar de hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijven uit de nijverheid. Het CBS maakt hiervoor gebruik van het register van het Integraal Pollutant and Transfer Register (I-PRTR). Echter, niet alle benodigde gegevens kunnen hieruit gehaald worden. Daarnaast zijn de gegevens uit het register Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor dit onderzoek om verschillende redenen niet geschikt. Vandaar dat een onderzoek bij de bedrijven uit de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energie, waterwinning en voorbereiding tot recycling wordt uitgevoerd. De uitkomsten geven inzicht in het soort afval en de verwerking hiervan en zijn van belang voor een goede uitvoering van het milieubeleid.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/afbedr18.
In de brief of e-mail die u heeft ontvangen, staan het hiervoor benodigde gebruikersnummer en de toegangscode vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Een korte instructiefilm over de vragenlijst ziet u aan de rechterkant.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van dit onderzoek over vrijgekomen bedrijfsafval vindt u in de StatLinetabel: Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerking, bedrijfstak.
Gegevens over de aanvoer van afvalstoffen bij recyclingbedrijven staan in de StatLinetabel: Aanvoer, verwerking van afval bij recyclingbedrijven.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen