© Hollandse Hoogte

Aardoliegrondstoffen en - producten

Het CBS publiceert maandelijks de ontwikkelingen in de voorziening van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten in Nederland. Dit doen we op basis van de informatie die we ontvangen van berichtgevers actief in de productie, handel, opslag, winning en verbruik van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via onderstaand Exel sjabloon invullen.

Enquete Aardoliegrondstoffen en -producten 2020
Enquete Aardoliegrondstoffen en -producten 2021

Het ingevulde formulier kunt u uploaden naar het CBS. De link naar het uploadportaal vind u in de e-mail die u van het CBS heeft ontvangen. Heeft u de e-mail niet meer, vraag dan een nazending aan.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

De resultaten van dit onderzoek worden geïntegreerd in de Nederlandse energiebalans. Ook dienen de cijfers als bron voor emissieberekeningen, besparingsberekeningen en voor de bepaling van het aandeel duurzame energie in Nederland. De gegevens zijn ook van belang voor de bepaling van de Nederlandse voorraadverplichtingen in het kader van het International Energy Program.

Bekijk hieronder de themapagina: Industrie en Energie. 
Of bekijk onze StatLinetabellen:

- Aardolieproductenbalans: aanbod, verbruik en voorraad
Motorbrandstoffen: afzet in petajoule, gewicht en volume
Internationale handel: aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen