© Hollandse Hoogte

Aardoliegrondstoffen en - producten

Gegevens aanleveren in tijden van corona

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

Over het onderzoek

Het CBS publiceert maandelijks de ontwikkelingen in de voorziening van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten in Nederland. Dit doen we op basis van de informatie die we ontvangen van berichtgevers actief in de productie, handel, opslag, winning en verbruik van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via onderstaand Exel sjabloon invullen.

Enquête Aardoliegrondstoffen en -producten 2020

Het ingevulde formulier kunt u uploaden naar het CBS. De link naar het uploadportaal vind u in de e-mail die u van het CBS heeft ontvangen. Heeft u de e-mail niet meer, vraag dan een nazending aan.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek worden geïntegreerd in de Nederlandse energiebalans. Ook dienen de cijfers als bron voor emissieberekeningen, besparingsberekeningen en voor de bepaling van het aandeel duurzame energie in Nederland. De gegevens zijn ook van belang voor de bepaling van de Nederlandse voorraadverplichtingen in het kader van het International Energy Program.

Bekijk hieronder de themapagina: Industrie en Energie. 
Of bekijk onze StatLinetabellen:

- Aardolieproductenbalans: aanbod, verbruik en voorraad
Motorbrandstoffen: afzet in petajoule, gewicht en volume
Internationale handel: aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Relevante links

Recente artikelen