© Hollandse Hoogte

Aardoliegrondstoffen en - producten

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Het CBS publiceert maandelijks de ontwikkelingen in de voorziening van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten in Nederland. Dit doen we op basis van de informatie die we ontvangen van berichtgevers actief in de productie, handel, opslag, winning en verbruik van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via onderstaand Exel sjabloon invullen.

Enquête Aardoliegrondstoffen en -producten 2020

Het ingevulde formulier kunt u uploaden naar het CBS. De link naar het uploadportaal vind u in de e-mail die u van het CBS heeft ontvangen. Heeft u de e-mail niet meer, vraag dan een nazending aan.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek worden geïntegreerd in de Nederlandse energiebalans. Ook dienen de cijfers als bron voor emissieberekeningen, besparingsberekeningen en voor de bepaling van het aandeel duurzame energie in Nederland. De gegevens zijn ook van belang voor de bepaling van de Nederlandse voorraadverplichtingen in het kader van het International Energy Program.

Bekijk hieronder de themapagina: Industrie en Energie. 
Of bekijk onze StatLinetabellen:

- Aardolieproductenbalans: aanbod, verbruik en voorraad
Motorbrandstoffen: afzet in petajoule, gewicht en volume
Internationale handel: aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Relevante links

Recente artikelen