Aanleverwijze Internationale Handel in Goederen

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt het gebruik van de aanleverwijze(n) van gegevens voor het onderzoek Internationale Handel in Goederen. Waarom kiest een onderneming er bijvoorbeeld voor om de gegevens aan te leveren via eigen software (Standaard Record Lay-out)? En waarom zou een onderneming wel of niet ervoor kiezen gegevens aan te leveren via het programma IDEP? Met meer kennis hierover kan het CBS ondernemingen beter ondersteunen in het verlenen van medewerking voor dit onderzoek.
De vragenlijst heeft een invulduur van ongeveer 2 minuten.

Aanleveren van gegevens

Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center

Recente artikelen