SBR

Specifiek

Standard Business Reporting (SBR) maakt het mogelijk dat rapportages van verschillende overheidspartijen digitaal worden opgesteld en verstuurd. Er hoeft dan geen formulier te worden ingevuld, omdat alle gegevens die nodig zijn voor een rapportage in een digitaal bericht worden opgenomen. Dit bericht wordt dan vervolgens op een veilige manier afgeleverd aan de overheidspartij voor wie het bericht bestemd is.

SBR maakt daarbij gebruik van standaarden voor het opstellen van het bericht en het versturen ervan. Op die manier kunnen softwareleverancier en financiële dienstverleners een dienst ontwikkelen die voor alle overheidsrapportages oplossingen en nieuwe functionaliteiten biedt.

Om uw gegevens zo veilig mogelijk uit te wisselen, gaat het versturen van berichtgevers via een speciale poort (Digipoort).

...

Op de website van www.sbr-nl.nl vindt u meer informatie. Omdat SBR gebruik maakt van standaard technieken is vaak een eenmalige investering voldoende om voor meerdere overheidsrapportages berichten te kunnen versturen. Indien u als softwareleverancier meer informatie wenst dan kunt u ook contact opnemen met: CBS Contact Center.

Momenteel kunnen de gegevens van de volgende vragenlijsten in een SBR-bericht verstuurd worden:
-de Omzetstatistiek (Maand- en Kwartaalstatistiek)
-de Investeringsstatistiek

We werken nu aan methoden om het insturen van SBR berichten ook voor andere statistieken mogelijk te maken.

 


Het versturen van een XBRL-bericht heeft voor u meerdere voordelen:
1. Omdat de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst ook gebruik maken van XBRL, hoeft u voor de gegevens die bij twee of meer uitvragende partijen gelijk zijn maar één keer de gegevens aan uw administratiesoftware te koppelen. In de toekomst worden nog meer overheidsinstanties aangesloten bij XBRL: dan hoeft u nog minder te koppelen.
2. Als het XBRL-bericht correct door het CBS is ontvangen hoeft u voor deze statistieken geen vragenlijst van die periode meer in te vullen.

...

XBRL (eXtensible Business Reporting Laguage) is een standaard die in Nederland door het CBS en andere overheidsinstellingen wordt gebruikt om gegevens van overheidsinstellingen en het bedrijfsleven te verzamelen en digitaal uit te wisselen.
Uitgebreide informatie over XBRL kunt u vinden op de SBR pagina.

 


RGS is een grootboekrekeningschema dat gebaseerd is op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. Als u RGS gebruikt kunt u eenvoudiger gegevens uit de bronadministratie halen en deze delen met andere systemen of opnemen in interne of externe rapportages.
Daarbij zijn alle rekeningen gekoppeld aan gegevens die voor SBR rapportages nodig zijn.

Als de grootboekrekeningen van een bedrijf één keer aan de RGS codes gekoppeld zijn, kan software die RGS ondersteunt direct met de informatie uit een administratie een SBR rapportage opstellen.

...

Het vermelden van het Kamer van Koophandelnummer in het bericht is noodzakelijk voor de verwerking van uw SBR-bericht. Als dit nummer in het bericht is opgenomen, weten wij van wie het bericht afkomstig is en over welk bedrijf het gaat.
Ja, mits het SBR bericht op de juiste manier gevuld is. Dat kunt u het beste bij uw software leverancier
Als dit namelijk niet het geval is, voldoet u niet aan de wettelijke plicht informatie aan te leveren. De kans bestaat dat het CBS u op een later moment telefonisch benadert om eventuele ontbrekende gegevens alsnog op te vragen.
Nee, de gegevens worden niet naar andere organisaties verstuurd. Een SBR-bericht wordt alleen verstuurd naar die overheidsorganisatie waarvoor het bericht bestemd is. Een bericht met gegevens over een CBS-statistiek wordt dus alleen naar het CBS gestuurd. Het CBS mag en zal deze gegevens niet delen met andere organisaties.
U ontvangt van Digipoort een statuscode 400 als een bericht door het CBS goed ontvangen is.
Dit betekent niet automatisch dat een bericht ook volledig verwerkbaar is.

-SBR vereenvoudigt en versnelt het opstellen en aanleveren van financiële rapportages.
-Met het eenmalig inrichten van de bedrijfsadministratie volgens de SBR-aanpak hoeven de verschillende rapportages niet meer handmatig samengesteld en verzonden te worden. Dit scheelt u tijd, geld en energie.
-Verbetering van de kwaliteit van de rapportages en betrouwbaarheid van de informatie omdat deze dankzij SBR uit het bronbestand: de bedrijfsadministratie.
-Op dit moment loopt een proef waarbij bedrijven die via SBR insturen ook actuele informatie over de ontwikkelingen in hun branche ontvangen.

...

U kunt dan het beste contact opnemen met uw softwareleverancier of uw financiële dienstverlener.

Zijn er andere problemen met het versturen van SBR-berichten, dan kunt u in eerste instantie ook contact opnemen met de overheidsinstantie Logius . Omdat de overheid er alles aan doet om uw gegevens zo veilig mogelijk uit te wisselen, gaat het versturen van berichtgevers via een speciale poort (Digipoort). Deze poort is bij Logius in beheer. Medewerkers van Logius kunnen u daarom het beste informatie geven over het versturen van SBR-berichten.

...