Referentie GrootboekSchema (RGS)

 

Het CBS, Belastingdienst, Kamer van Koophandel en Banken vragen veel gegevens uit van marktpartijen. Zij hechten er groot belang aan om de administratieve procedures die dat oproept zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te laten zijn. De afgelopen jaren is in het kader van Standard Business Reporting veel aandacht besteed aan gestandaardiseerde rapportagemodellen. Deze worden jaarlijks onderhouden en gepresenteerd als Nederlandse Taxonomie en Banken Taxonomie. Op basis van deze taxonomieën definiëren de betrokken overheden en banken specifieke rapportages, zoals opgave- en aangifte berichten. De variabelen in die rapportages zijn zoveel mogelijk gedefinieerd in termen van RGS.
De inrichting van de bedrijfsprocessen om de noodzakelijke vastleggingen, aggregaties en vertaalslagen t.b.v. de juiste presentaties te kunnen maken is vooral aan de bedrijven overgelaten. Om de invloed van deze uitvraag op bedrijfsprocessen te kunnen reduceren, participeert ook het CBS aan het initiatief om een Referentie GrootboekSchema (RGS) te realiseren en te implementeren. Ook transparantie van de procesgang van vastlegging naar specifieke rapportage is een belangrijke overweging geweest om aan de ontwikkeling van het RGS bij te dragen. Voorzien is dat door het implementeren van de referentie grootboekcode al vroeg in het vastleggingsproces de bedrijven en intermediairs die bevraagd worden,  met een beperktere inspanning toelichtingen kunnen geven.

Lees meer op de website van het Referentie GrootboekSchema www.referentiegrootboekschema.nl