Geconsolideerd opgeven

Specifiek

  1. Ik wil graag een andere contactpersoon doorgeven. Kan dat?
  2. Ik kan de vragenlijst niet invullen, omdat mijn bedrijfsactiviteiten anders zijn dan de activiteiten die gevraagd worden in het enquêteformulier. Wat moet ik doen?
  3. Wanneer ontvang ik mijn lijst met groepsmaatschappijen?
  4. Waarom moet ik, ondanks de samenwerking met Belastingdienst, toch nog gegevens aan het CBS leveren?
  5. Waarom gebruikt het CBS gegevens van de Belastingdienst en Kamers van Koophandel?
  6. Hoe is mijn lijst met groepsmaatschappijen samengesteld?
  7. Geconsolideerde opgave, wat is dat?
  8. Er is binnen mijn organisatie niets veranderd, maar ik ontvang toch een andere lijst met groepmaatschappijen. Hoe kan dat?
  9. Krijg ik altijd een lijst met groepsmaatschappijen?
  10. Waarom ontvang ik een brief over een lijst met groepsmaatschappijen?