Geconsolideerd opgeven

Specifiek

Als u in een jaar één of meer enquêtes gaat ontvangen, ontvangt u vooraf de lijst van het CBS. Op die manier kunt u de aanlevering van de informatie alvast voorbereiden. U ontvangt ook een lijst als er iets is veranderd in de samenstelling van uw organisatie.

We doen ons best om de benodigde informatie zoveel mogelijk uit beschikbare overheidsregistraties te halen. Maar het is onvermijdelijk dat het CBS toch nog actuele gegevens bij u moet verzamelen. Naast actuele informatie heeft het CBS ook gegevens nodig die niet in registers beschikbaar zijn, zoals onderverdelingen naar producten. We realiseren ons dat juist voor deze informatie u de gegevens vaak op andere plaatsen in uw organisatie moet verzamelen. Dit maakt het invullen van de enquetes waar het deze gegevens betreft mogelijk bewerkelijk. Maar door de vragenlijsten naar één plek binnen uw organisatie te sturen, voorkomt het CBS dat meerdere groepsmaatschappijen benaderd worden voor gegevens die u centraal beschikbaar heeft.

...

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat overheidsinstanties steeds meer samenwerken en elkaars gegevens gebruiken als dat kan en zo de administratieve lastendruk voor bedrijven en instellingen beperken. Het CBS maakt daarom zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bij andere instanties bekend zijn. Door meer gebruik te maken van eigendomsinformatie van de Belastingdienst sluiten we beter aan bij de afspraken die bedrijven en instellingen hebben met de Belastingdienst. Hierdoor kan het zo zijn dat het voor u makkelijker wordt om CBS-enquêtes in te vullen en het CBS heeft meer mogelijkheden om gegevens van de Belastingdienst te gebruiken zonder u te benaderen.

...

Om de samenstelling van uw organisatie te bepalen, maakt het CBS gebruik van informatie van de Kamers van Koophandel en van de Belastingdienst. Op basis van de informatie over eigendomsverhoudingen uit deze bronnen wordt gekeken welke groepsmaatschappijen deel uit maken van uw organisatie.

Als uw bedrijf of instelling uit meerdere groepsmaatschappijen bestaat, vraagt het CBS u om de CBS-enquêtes over alle betrokken groepsmaatschappijen samen, als één geheel, in te vullen. Dat noemen we geconsolideerd opgeven.

Vanaf 2010 maakt het CBS meer gebruik van gegevens over eigendomsverhoudingen van de Belastingdienst om de lijst met groepsmaatschappijen te maken. Hierdoor worden groepsmaatschappijen die eerder niet op de lijst stonden, maar waarmee u bijvoorbeeld samen aangifte omzetbelasting doet, opgenomen in de lijst. Daardoor kan de lijst met groepsmaatschappijen gewijzigd zijn.
U kunt de contactpersoon wijzigen door het webformulier Contactpersoon wijzigen in te vullen.
Nee. U ontvangt deze lijst alleen als uw bedrijf bestaat uit meerdere groepsmaatschappijen en u over deze groepsmaatschappijen een CBS-enquête moet invullen.
U ontvangt de brief omdat uw groepsmaatschappij door ons als het hoofd van de groep wordt aangemerkt. We benaderen u om te voorkomen dat we onnodig meerdere groepsmaatschappijen binnen uw groep benaderen met enquêtes.