Aanleveren met XBRL

Aanleveren met XBRL

Sinds begin 2007 gebruiken het CBS, de Belastingdienst en de Kamers van Koophandel XBRL als standaard voor het uitwisselen van gegevens. XBRL staat voor Extensible Business Reporting Language. Als alle systemen die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling dezelfde taal spreken, zijn de voordelen voor ondernemers groot. Gegevens, die op die wijze in de administraties bij ondernemingen zijn vastgelegd, kunnen dan simpelweg in elke gewenste samenstelling verstuurd worden naar instanties die daar om vragen.
Meer informatie over XBRL vindt u bij de pagina's over XBRL