Kan ik de vragenlijst ook op papier krijgen?

De voorkeur van het CBS gaat uit naar een elektronische vragenlijst. Beschikt u niet over een computer of bent u om een andere reden niet in staat de gegevens elektronisch aan te leveren dan kunt een papieren vragenlijst aanvragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het webformulier papieren vragenlijst aanvragen.