Wat zijn tijdelijke woningen?

Onder tijdelijke woningen worden woningen verstaan, gebouwd op een tijdelijke locatie (ontheffing bestemmingsplan) of getoetst aan het bouwbesluit voor tijdelijke woningen.