Wat gebeurt er met de ingevulde gegevens uit dit onderzoek?

De gegevens worden door het CBS verwerkt tot een geanonimiseerd databestand over sterfgevallen. Na afloop van het onderzoek worden de bestanden met alle gegevens van de aangeschreven artsen vernietigd. De vragenlijsten die in papier worden ontvangen worden na verwerking gecertificeerd vernietigd door een daartoe bevoegd bedrijf.
Het databestand van de sterfgevallen zal door het VUMC en Erasmus MC worden gebruikt voor de publicatie over het Sterfgevallenonderzoek 2021, en door het CBS voor tabellen op CBS StatLine. Meer over het onderzoek staat op Sterfgevallenonderzoek (cbs.nl).