Wat gebeurt er met de gegevens die ik invul?

Die worden door het CBS verwerkt tot een geanonimiseerd databestand. Dit databestand zal door onderzoekers van het VUmc en Erasmus MC worden geanalyseerd om na te gaan hoe de praktijk van euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde er momenteel uitziet. De resultaten worden verwerkt in een publicatie als onderdeel van de derde evaluatie van de ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’. Het CBS neemt de gegevens op in haar StatLinetabellen. De vragenlijst zelf wordt na verwerking gecertificeerd vernietigd door een daartoe bevoegd bedrijf.