Mijn patiënt is niet overleden met euthanasie, moet ik wel meedoen?

Er wordt een steekproef getrokken van alle overledenen in de maanden augustus tot en met november 2021. Hierdoor zijn patiënten met verschillende soorten doodsoorzaken meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek gaat dan ook niet enkel om euthanasie, maar om alle mogelijke beslissingen rondom het levenseinde. Voor de volgende doodsoorzaken die opgenomen zijn in dit onderzoek gelden de volgende overwegingen:

Natuurlijke dood: Om tot een goed beeld van de gehele populatie te komen willen we ook graag meer informatie over de mensen die een natuurlijke dood zijn gestorven.

Suïcide: voor het onderzoek is het belangrijk om te kijken of bij de mensen die suïcide hebben gepleegd juist een verzoek tot euthanasie of andere medische handelingen rondom het levenseinde is afgewezen.

Verongelukt: het onderzoek gaat over euthanasie én andere medische beslissingen rond het levenseinde, dit kan bijvoorbeeld ook gaan over de keus om geen behandeling te geven die tot verlenging van het leven leidt of tot het besluit om geen voeding meer toe te dienen.