Ik heb een vragenlijst ontvangen maar ik ben niet de behandelend arts?

Als u weet wie de behandelend arts was, dan kunt u de naam en het adres van die arts aan het einde van de vragenlijst noteren en deze retour zenden in de bijgevoegde envelop. Als de behandelend arts een collega van u is in dezelfde instelling of huisartsenpraktijk, kunt u de brief, vragenlijst en retourenvelop rechtstreeks aan die collega geven. Indien u niet weet wie de behandelend arts is geweest kunt u dit noteren aan het eind van de vragenlijst en deze in de hiervoor bestemde envelop aan het CBS sturen.