Ben ik verplicht om de vragenlijst in te vullen?

Er is onderzoek nodig ter evaluatie van de ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’. De gevraagde gegevens zijn belangrijk voor dit onderzoek. Medewerking aan dit onderzoek is op vrijwillige basis.

De artsenfederatie KNMG beveelt aan om mee te werken aan dit onderzoek, en de minister van Justitie en Veiligheid heeft voor dit onderzoek een strafrechtelijke vrijwaring afgegeven.