Waar worden de resultaten gepubliceerd?

Het CBS zal op termijn de resultaten van het onderzoek beschikbaar stellen op Statline op de CBS-site.