Worden gegevens van afzonderlijke scholen gepubliceerd?

Gegevens over afzonderlijke scholen worden niet gepubliceerd. Het zal bij publicaties altijd gaan om heel Nederland.