Waarom vraagt het CBS alleen om gegevens over de onderbouw?

Talenonderwijs in de bovenbouw is al bekend vanuit de registers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar de keuze van leerlingen voor talen in de onderbouw is onbekend. Vandaar dit onderzoek.