Wat is SBR?

Standard Business Reporting (SBR) maakt het mogelijk dat rapportages van verschillende overheidspartijen digitaal worden opgesteld en verstuurd. Er hoeft dan geen formulier te worden ingevuld, omdat alle gegevens die nodig zijn voor een rapportage in een digitaal bericht worden opgenomen. Dit bericht wordt dan vervolgens op een veilige manier afgeleverd aan de overheidspartij voor wie het bericht bestemd is.

SBR maakt daarbij gebruik van standaarden voor het opstellen van het bericht en het versturen ervan. Op die manier kunnen softwareleverancier en financiële dienstverleners een dienst ontwikkelen die voor alle overheidsrapportages oplossingen en nieuwe functionaliteiten biedt.

Om uw gegevens zo veilig mogelijk uit te wisselen, gaat het versturen van berichtgevers via een speciale poort (Digipoort).

www.sbr-nl.nl