Wat is het Referentie Grootboek Schema (RGS)?

RGS is een grootboekrekeningschema dat gebaseerd is op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. Als u RGS gebruikt kunt u eenvoudiger gegevens uit de bronadministratie halen en deze delen met andere systemen of opnemen in interne of externe rapportages.
Daarbij zijn alle rekeningen gekoppeld aan gegevens die voor SBR rapportages nodig zijn.

Als de grootboekrekeningen van een bedrijf één keer aan de RGS codes gekoppeld zijn, kan software die RGS ondersteunt direct met de informatie uit een administratie een SBR rapportage opstellen.

Voor het CBS geldt dat alle gegevens die in een SBR rapportage kunnen voorkomen, direct gekoppeld zijn aan een RGS code. We gaan daarbij van het volgende uit: als een grootboekrekening van het RGS niet voorkomt in de administratie (deze ook niet van belang is voor het CBS). Met andere woorden: u levert in een bericht alleen gegevens aan over de grootboekrekeningen die in uw administratie voorkomen.

Als een grootboekrekening van het RGS niet voorkomt in uw administratie, dan is dat voor de SBR rapportage aan het CBS geen probleem: u levert dat aan wat u in de administratie heeft staan, niet meer.