Ik ben geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek. Waar worden deze gepubliceerd?

Per maand en per kwartaal worden op Statline resultaten gepubliceerd: 

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers
Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio
Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio
Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio
Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Jaarlijks verschijnt het Trendrapport Toerisme, recreatie en vrije tijd.