Hoe kan het dat niet alle vragen automatisch ingevuld worden?

Niet alle vragen kunnen vooraf worden ingevuld. Dat komt doordat RGS alleen financiële gegevens bevat. Niet-financiële gegevens zoals het aantal werkzame personen moet handmatig worden ingevuld. Hoeveel financiële gegevens er automatisch ingevuld worden, is afhankelijk van het detailniveau van de grootboekrekeningen in uw administratie. Bepaalde financiële gegevens moet u altijd handmatig aanvullen. Dit geldt voor de specificatie van de omzet en de balanswaarde.