Ik wil mijn gegevens in een XBRL-bericht aan het CBS versturen, kan dat?

Dat kan mits:
1) Uw bedrijf 50 of minder werkzame personen telt.
2) De gegevens betrekking hebben op een van de volgende vragenlijsten:
- Jaar-/Productiestatistiek
- Omzetstatistiek (Maand- en Kwartaalstatistiek)
- Investeringsstatistiek
3) De software die u gebruikt voor uw boekhouding een module bevat die het maken en versturen van XBRL-berichten ondersteunt. Of uw softwareleverancier dit ondersteunt, is bij ons niet bekend.