Het lukt niet om het onderdeel ‘Financiële resultaten’ akkoord te verklaren. Wat moet ik doen?

Mogelijk heeft u bij de vraag ‘Saldo incidentele baten/lasten’ een waarde ingevuld en een toelichting gegeven en vervolgens de waarde weer weggehaald. In dit geval blijft de toelichting verborgen staan en wordt een ingevulde waarde verwacht. Om dit op te lossen kunt u:
- Een waarde invullen bij ‘Saldo incidentele baten/lasten’. De toelichting wordt weer zichtbaar.
- Haal alle tekst bij de toelichting weg.
- Haal de ingevulde waarde bij ‘Saldo incidentele baten/lasten’ weer weg.
Vervolgens kunt u het scherm akkoord verklaren.