Wat gaat er veranderen in 2022?

Met ingang van 2022 is het verplicht om de opgavemodule IDEP+ te gebruiken voor het insturen van de statistiekopgave over de internationale handel in goederen. U ontvangt hiervoor de inlogcodes per brief van het CBS. De opgaveplicht wordt vanaf 2022 opgelegd aan de fiscale eenheid voor de btw/ omzetbelasting. In IDEP+ kunt u onder het kopje ‘Bedrijfsstructuur’ zien voor welke bedrijfsonderdelen/ werkmaatschappijen u opgave moet doen voor de betreffende opgaveperiode.

Alle bedrijven met een opgaveverplichting dienen vanaf 2022 de volgende nieuwe velden in te vullen bij de opgave over de intracommunautaire leveringen (ICL):
- Partner ID
- Land van oorsprong
Daarnaast is voor alle stromen (Intrahandel én Extrahandel) het nieuwe veld ‘Transactie’ verplicht. Meer informatie over de inhoud van de statistiekopgave is te vinden in de handleiding.