Wat gaat er veranderen in 2021?

Er worden twee velden toegevoegd: Partner ID en Land van oorsprong. Daarnaast verandert het invulveld Transactie-aard, en tenslotte vervalt het invulveld Statistisch stelsel. De nieuwe velden gelden alleen voor maandaangevers op de intra-EU uitvoer (stroom 7-ICL). De overige aangevers behouden het bestaande veld voor transactie-aard. Het veld Statistisch stelsel vervalt wél voor álle aangevers.

Op basis van de CBS-wet en de ministeriële regeling statistieken goederenverkeer zijn bedrijven verplicht álle velden in te vullen in de vragenlijst voor IHG indien zij de vastgestelde drempelwaardes overschrijden. Dit betekent dat ook gehandhaafd kan worden indien niet wordt gerespondeerd.