Krijgt een derde aangever ook inlogcodes?

Indien u de derde aangever in IDEP heeft gemachtigd, ontvangt deze onderneming van het CBS een brief met eigen inlogcodes.