Kan iemand anders voor mij de opgave doen?

Ja, u dient dan als informatieplichtige onderneming in IDEP in te loggen om de onderneming die als derde aangever uw opgaven gaat aanleveren te machtigen. Bij de eerste keer inloggen, selecteert u de stromen waarvoor u een opgaveplicht heeft. Vervolgens gaat u de derde aangever machtigen via het menu ‘Aangever’ en vervolgens ‘Derde aangever machtigen’. Volg op dit scherm de instructies zoals opgenomen in het gele kader. De derde aangever krijgt vervolgens van het CBS een brief met eigen inlogcodes.