Hoe zie ik dat ik ben gemachtigd als derde aangever?

Nadat u gemachtigd bent, ontvangt u van het CBS een brief met eigen inlogcodes. Na inloggen in IDEP klikt u het menu ‘Aangever’ aan en vervolgens ‘Wijzig actieve aangever’. Op het scherm dat dan getoond wordt, ziet u alle BTW-nummers staan waarvoor u opgave mag doen en voor welke goederenstroom.