Krijg ik in IDEP ook een ontvangstbevestiging na het verzenden?

Ja, op het in IDEP opgegeven e-mailadres (zie menu ‘Aangever’ → ‘Uw bedrijfsgegevens en opgaveverplichting’) krijgt u een overzicht van uw naar het CBS verstuurde gegevens.