Wanneer ben ik opgaveplichtig voor Intrastat?

De aangiftedrempel voor handel met lidstaten van de EU is per 1 januari 2020 voor de invoer (ICV) uit lidstaten van de EU vastgesteld op € 800.000 en voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU op € 1.000.000.
De opgaveplicht voor Intrastat is voor 2020 als volgt geregeld: 

• Bedrijven die in 2020 een opgaveplicht hebben, worden hierover door het CBS via brief geïnformeerd.

• Bedrijven die in 2019 voor de invoer (ICV) uit lidstaten van de EU een bedrag van € 800.000 per jaar overschrijden krijgen voor het jaar 2020 de verplichting een statistiekopgave aan het CBS te verstrekken. Bedrijven die in 2019 voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU een bedrag van € 1.000.000 per jaar overschrijden krijgen voor het jaar 2020 de verplichting een statistiekopgave aan het CBS te verstrekken.

• De drempel geldt voor de invoer en de uitvoer afzonderlijk: bijv. een bedrijf met een invoer (ICV) op jaarbasis van € 900.000 en een jaarlijkse uitvoer (ICL) van € 800.000 hoeft aan het CBS uitsluitend gegevens over de invoer te verstrekken.

• Jaaraangiften mogen alleen door die bedrijven aangeleverd worden die voor de Intra Communitaire Verwervingen tussen de € 800.000 en € 5.000.000 verhandeld hebben en die voor de Intra Communautaire Leveringen tussen de € 1.000.000 en € 5.000.000 verhandeld hebben . Bedrijven die een jaaraangifte mogen doen worden hierover via brief geïnformeerd.