Wat is gewijzigd in 2018 en 2017?

2018

Als u in 2017 heeft aangeleverd via record lay-out dan moet u voor 2018 de goederencodelijsten actualiseren. Dit kunt u doen met behulp van de Omzettingstabel 2017-2018 (XLS - 44 kB).

De aangiftedrempel voor handel met lidstaten van de EU is per 1 januari 2016 voor de invoer (ICV) uit lidstaten van de EU vastgesteld op € 1.000.000 en voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU op € 1.200.000.
De opgaveplicht voor Intrastat is voor 2018 als volgt geregeld:
• Bedrijven die in 2018 een opgaveplicht hebben, worden hierover door het CBS via brief geïnformeerd.

• Bedrijven die in 2017 voor de invoer (ICV) uit lidstaten van de EU een bedrag van € 1.000.000 per jaar overschrijden krijgen voor het jaar 2018 de verplichting een statistiekopgave aan het CBS te verstrekken. Bedrijven die in 2017 voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU een bedrag van € 1.200.000 per jaar overschrijden krijgen voor het jaar 2018 de verplichting een statistiekopgave aan het CBS te verstrekken.

• De drempel geldt voor de invoer en de uitvoer afzonderlijk: bijv. een bedrijf met een invoer (ICV) op jaarbasis van € 1.100.000 en een jaarlijkse uitvoer (ICL) van € 800.000 hoeft aan het CBS uitsluitend gegevens over de invoer te verstrekken.

• Jaaraangiften mogen alleen door die bedrijven aangeleverd worden die voor de Intra Communitaire Verwervingen tussen de € 1.000.000 en € 5.000.000 verhandeld hebben en die voor de Intra Communautaire Leveringen tussen de € 1.200.000 en € 5.000.000 verhandeld hebben . Bedrijven die een jaaraangifte mogen doen worden hierover via brief geïnformeerd.

2017

Als u in 2016 heeft aangeleverd via record lay-out dan moet u voor 2017 de goederencodelijsten actualiseren. Dit kunt u doen met behulp van de Omzettingstabel 2016-2017 (XLS - 44 kB).

De aangiftedrempel voor handel met lidstaten van de EU is per 1 januari 2016 voor de invoer (ICV) uit lidstaten van de EU gewijzigd van € 1.500.000 naar € 1.000.000 en voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU van € 1.500.000 naar € 1.200.000.

De opgaveplicht voor Intrastat is voor 2017 als volgt geregeld:

- Bedrijven die in 2017 een opgaveplicht hebben, worden hierover door het CBS via brief geïnformeerd.

- Bedrijven die in 2016 voor de invoer (ICV) uit lidstaten van de EU een bedrag van € 1.000.000 per jaar overschrijden moeten gedurende het gehele jaar 2017 maandelijks een statistiekopgave aan het CBS blijven verstrekken. Bedrijven die in 2016 voor de uitvoer (ICL) naar lidstaten van de EU een bedrag van € 1.200.000 per jaar overschrijden moeten gedurende het gehele jaar 2017 maandelijks een statistiekopgave aan het CBS blijven verstrekken.

- De drempel geldt voor de invoer en de uitvoer afzonderlijk: bijv. een bedrijf met een invoer (ICV) op jaarbasis van € 1.100.000 en een jaarlijkse uitvoer (ICL) van € 800.000 hoeft aan het CBS uitsluitend gegevens over de invoer te verstrekken.

- Bedrijven die niet in 2016, maar wel in 2017 voor de invoer de drempel van € 1.000.000 en voor de uitvoer de drempel van € 1.200.000 overschrijden, worden in 2017 opgaveplichtig met ingang van de maand waarin de overschrijding plaatsvindt. De opgaveplicht geldt vervolgens voor de gehele rest van het jaar: een bedrijf dat van januari tot en met augustus voor € 900.000 heeft ingevoerd uit de EU en in september voor € 110.000, moet over september de eerste keer een opgave voor de invoer verstrekken (voor € 110.000) en vervolgens ook gedurende de resterende maanden van 2017. Een bedrijf dat van januari tot en met augustus voor € 1.100.000 heeft uitgevoerd naar lidstaten van de EU en in september voor € 150.000, moet over september de eerste keer een opgave doen voor de uitvoer (voor € 150.000) en vervolgens ook gedurende de resterende maanden van 2017.