Ik kan zelf een standaard record lay-out bestand genereren met de gegevens van een bepaald kwartaal. Hoe kan ik dit bestand naar het CBS versturen?

U kunt uw in te zenden bestanden via upload aanbieden aan het CBS. U heeft hiervoor geen specifieke software nodig. Uploaden van bestanden doet u door via uw internetbrowser een beveiligde verbinding met het CBS te maken. Het HTTPS-protocol (Hypertext Transfer Protocol Secure) zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens via het Internet.
Ieder bestand moet volledig voldoen aan de indeling zoals beschreven in Bijlage A van de Handleiding Internationale handel in diensten naar landen (PDF - 1,2 MB).
Het uploaden van bestanden vereist eenmalig een enquêtecode, een inlognaam en een wachtwoord. Wilt u van de uploadmogelijkheid gebruik maken, stuurt u dan een e-mail naar bedrijveninfo@cbs.nl, met als onderwerp IDG. In deze e-mail vermeldt u verder:
het CBS-informatieplichtige nummer,
de firmanaam van de aangever,
het adres van de aangever,
de naam, het e-mail adres en het telefoonnummer van de contactpersoon.
De enquêtecode, inlognaam en wachtwoord en de internetlink worden u dan via e-mail toegezonden.