Wij registreren via COMWAES, CROP of CROPVISION en hebben het CBS laten weten met een Agrovision teeltregistratie deel te zullen nemen. Wat nu?

Voor diverse open teelten is in 2016 Teeltcentraal voor het CBS beschikbaar gekomen. Agrovision heeft haar klanten via haar website en nieuwsbrieven reeds op deze mogelijkheid gewezen. U heeft in september 2016 nadere uitleg en instructies van het CBS voor een efficiënte datalevering vanuit deze teeltregistraties ontvangen. Ook gedurende het onderzoek in 2016 en tot mei 2017 staat deze mogelijkheid voor u open. Vraag eventueel via mailbox gewasbescherming@cbs.nl de instructie op bij het CBS. Gebruik voor het insturen van uw teeltregistratie via Teeltcentraal uw CBS gebruikersnummer en vervang het laatste cijfer door een ‘0’. U moet dan wel eerst ingelogd zijn in de teeltregistratie.