Wij registreren het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op datum.

Voor het CBS volstaat het gebruik per (bestrijdings)maand. Het formulier is hiervoor ontworpen.