Wij hebben bij het inventarisatieformulier een registratiehouder ingevuld maar krijgen nu toch een brief om in te loggen.

Het CBS heeft bij de registratiehouders MPS, GeenlinQdata, Suiker Unie en Agrovision gecheckt of uw bedrijf daar bekend is in 2016. Indien u daar niet bekend bent, bent u alsnog aangeschreven. Ook als u een andere registratiehouder opgaf dan de 4 hier bovengenoemde bent u weer aangeschreven.