Waarom ontvang ik over het vierde kwartaal geen vragenlijst meer?

Van teelten als zomergerst, zomertarwe, vlas, bruine bonen, groene erwten, stamslabonen, poot-en plantuien, pootaardappelen en zaaiuien zal het CBS vanaf 4e kwartaal aannemen dat op deze percelen geen gewasbescherming meer plaatsheeft.