Waarom is de deelname aan dit onderzoek verplicht vanaf 1 juli 2016?

Vanaf 1 juli 2016 is deelname aan de landbouwenquêtes verplicht. Het onderzoek gewasbescherming behoort tot de landbouwenquêtes. Voor betrouwbare onderzoeksresultaten is het belangrijk van een grote groep bedrijven informatie te ontvangen. Bij een verplichte deelname doet elk aangeschreven bedrijf mee en kan bij een volgende keer volstaan worden met een kleinere steekproef.