Ons bedrijf wordt voor een ander gewas aangeschreven dan bij het inventarisatieformulier.

Het CBS heeft uw reactie op het inventarisatieformulier verwerkt. Dit kan ertoe leiden dat u nu voor uw gewas met het grootste gewasareaal dan wel een gewas waarvoor u registreert wordt aangeschreven. U hoeft uitsluitend de informatie te leveren voor het gewas op het kwartaalformulier.