Mijn teeltseizoen wijkt af van het kalenderjaar. Wanneer heb ik aan mijn informatieplicht voldaan?

U teelt bijvoorbeeld wintertarwe, bloembollen of koolzaad. En U blijft brieven van het CBS ontvangen. Als u van mening bent dat u ons over de volledige gewasbescherming in deze teelt geïnformeerd heeft (12 maanden gewasbescherming) dan kunt u dit in het opmerkingenveld van de vragenlijst aangegeven.