Mijn teelt is afgelopen, er is geoogst en er vindt geen gewasbescherming meer plaats die aan de teelt kan worden toegeschreven. Moet ik dan nog gegevens aanleveren?

Als u in 3e of 4e kwartaal aangeeft dat de teelt in 2016 niet plaats heeft en u vermeldt in het opmerkingenveld dat de teelt is afgelopen dan heeft u uw informatieplicht voldaan.